Om Foreningen - Danmarks Patientforening for Hovedpineramte
Hjælp Hovedpineramte!
For at vi fortsat kan hjælpe mennesker med
hovedpinesygdomme, er der behov for private
bidrag og gaver. Støt kampen mod hovedpine!

Om Danmarks patientforening for hovedpineramte

 

Som hovedpineforening formidler vi generel information om hovedpine- sygdomme og har en bred vifte af tilbud til vores medlemmer. Ud over vores grundlæggende medlemsrådgivning drejer det sig f.eks. om en bisidder-ordning i sociale sager, mulighed for psykologbistand, rådgivning til arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner og hjemmebesøg hos sygdomsramte familier.

Vi gør alt, hvad vi kan, for at du og dine pårørende ikke skal stå alene tilbage, hvis du bliver ramt af en hovedpinelidelse.

Vi er til for dig og dine pårørende!

Bestyrelsen

Bestyrelsesmedlemmer:

Formand:

Christian Hansen
formand@hortonforeningen.dk


Næstformand:

Bent Ove Larsen


Kasserer:

Anette Pedersen
kasserer@hortonforeningen.dk


Sekretær:

Anne-Line Hellestrup


Didde Hellestrup


Trine Hansen

 

Bestyrelsessuppleanter:

1. Niels Bogø
2. Dorte Kamper
3. Stine Vork Rosenwein
4. Josefine Amalie Hertzberg
5. Anne Sofie Andersen Hvid

 

Revision:

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29
1561 København V

 

Revisorsuppleant:

Pia Roos Larsen

 

Hovedsmerten:

Ansvarshavende redaktør:
Christian Hansen

Hovedsmerten modtager artikler om alle hovedpinesmerter, da vi som patientforening gerne vil tilvejebringe mest mulig viden om de forskellige hovedpinesygdomme.

Indlæg og artikler til bladet sendes på mail til horton@hortonforeningen.dk eller med brev til:

Horton Hovedpineforening
Sdr. Stationsvej 28A th
4200 Slagelse

Vedtægter kan hentes her:

 

billeder/gdpr.jpg

Hvilken type hovedpine har jeg?
Få alle fordelene som medlem
Er du pårørende?
Download et hovedpineskema

Er du pårørende til en hovedpineramt?

Så er HortonForeningen også til for dig. Vi støtter ikke kun patienterne, men også de nærmeste – bl.a. gennem rådgivning af de enkelte familier. Hvis vi fortsat skal kunne udvikle nye tilbud, er det vigtigt, at du som pårørende melder dig ind i foreningen. Dermed er du faktisk med til at hjælpe en, du holder af.

Følg os på Facebook

Bliv medlem og få alle fordelene

  • Gratis patientrådgivning
  • Gratis Horton-maske
  • Gratis Hovedpinepas
  • Mulighed for psykologhjælp
  • Mulighed for en bisidderordning
  • Mulighed for rådgivning på din arbejdsplads eller dit uddannelsessted
  • Støt forskningen i hovedpinesygdomme
  • Modtag medlemsbladet Hovedsmerten tre gange årligt
  • Modtag gratis foldere
  • Kom til medlemsmøder og deltag i foreningens mange andre aktiviteter
HortonForeningen
- Danmarks Patientforening for hovedpineramte
Sdr. Stationsvej 28A th
4200 Slagelse
Tlf. 23 24 26 43

Telefontid:
Tirsdag fra 9-12
Onsdag fra 12-14
Torsdag fra 19-20
Christian Hansen, SekretariatslederChristian Hansen
Sekretariatsleder

Helle Erhardsen, SekretariatsmedarbejderHelle Erhardsen
Sekretariatsmedarbejder