HortonForeningen - Danmarks patientforening for hovedpineramte

Hjælp hovedpineramte

Danmarks patientforening for hovedpineramte har brug for private bidrag og gaver. De er nødvendige, hvis vi fortsat skal kunne hjælpe mennesker, der er ramt af foreksempel migræne, selvmordshovedpinen Horton Hovedpine eller af en anden periodevis invaliderende hovedpinesygdom.

Eller..
Bliv medlem og
alle fordelene

Gratis patientrådgivning
Gratis Horton-maske
Gratis Hovedpinepas
Mulighed for psykologhjælp
Mulighed for en bisidderordning
Mulighed for rådgivning på din arbejdsplads eller dit uddannelsessted
Støt forskningen i hovedpinesygdomme
Modtag medlemsbladet Hovedsmerten tre gange årligt
Modtag gratis foldere
Kom til medlemsmøder og deltag i foreningens mange andre aktiviteter

Medicintilskud

Medicintilskudsgrænser

Jo større udgifter, du har til tilskudsberettiget medicin, jo mere får du i tilskud inden for en periode på é´ år (tilskudsperioden).
Derudover afhænger tilskuddets størrelse også af, om du er under eller over 18 år ved starten af din tilskudsperiode.

Tilskudsperioden på et år starter første gang, du køber tilskudsberettiget medicin, efter at den forudgående periode er udløbet.

Se tilskudsgrænser og mere om medicintilskud her:

http://laegemiddelstyrelsen.dk/da/topics/statistik,-priser-og-tilskud/tilskud-til-medicin/tilskudsgraenser.aspx

©2011 Hellemann Designs