HortonForeningen - Danmarks patientforening for hovedpineramte

Hjælp hovedpineramte

Danmarks patientforening for hovedpineramte har brug for private bidrag og gaver. De er nødvendige, hvis vi fortsat skal kunne hjælpe mennesker, der er ramt af foreksempel migræne, selvmordshovedpinen Horton Hovedpine eller af en anden periodevis invaliderende hovedpinesygdom.

Eller..
Bliv medlem og
alle fordelene

Gratis patientrådgivning
Gratis Horton-maske
Gratis Hovedpinepas
Mulighed for psykologhjælp
Mulighed for en bisidderordning
Mulighed for rådgivning på din arbejdsplads eller dit uddannelsessted
Støt forskningen i hovedpinesygdomme
Modtag medlemsbladet Hovedsmerten tre gange årligt
Modtag gratis foldere
Kom til medlemsmøder og deltag i foreningens mange andre aktiviteter

Hvilken hovedpine har jeg?

Her kan du læse lidt om forskellige hovedpinesygdomme og måske genkende nogle af symptomerne.

Kender du det med at have hovedpine? Ja, det gør de fleste – faktisk lider 500.000 danskere af hovedpinesmerter mindst én gang om ugen. Det gør hovedpine til en af vores mest almindelige folkesygdomme og den direkte årsag til utallige sygedage.

Som patientforening for hovedpineramte opfordrer Horton Hovedpineforening altid til, at man hurtigst muligt får stillet den rette diagnose og dermed også hurtigt modtager den rette behandling.

Hvis du igennem et stykke tid har haft vedvarende hovedpine eller akutte hovedpineanfald, bør du i første omgang kontakte din praktiserende læge, som kan diagnosticere og behandle de mest almindelige hovedpinetyper. Hvis dette ikke er muligt, vil du i de fleste tilfælde blive henvist enten til en praktiserende speciallæge i neurologi eller til neurologisk afdeling på et af de lokale sygehuse. Du kan også blive henvist til et de mange hovedpinecentre landet over.

Her finder du en liste over de danske hovedpinecentre her


Lidt om de forskellige hovedpinesygdomme

migræne
Gentagne hovedpineanfald, som varer 4-72 timer. Typisk angives halvsidig og dunkende hovedpine af moderat til svær intensitet, der forværres ved fysisk anstrengelse. Samtidig kvalme og opkastninger kan forekomme. Ofte stærkt ubehag ved kraftigt lys og høj lyd. Knap hver tredje migrænepatient oplever såkaldte aura-fænomener, op til eller under anfaldet – forbigående forstyrrelser, f.eks. syns- og føleforstyrrelser, i sjældnere tilfælde besværet motorik. Anfaldet behandles med hvile og ro, eventuelt medicin, som kan være håndkøbssmertestillende medicin eller egentlig migræneanfaldsmedicin. Forebyggende medicin gives ved hyppige eller langvarige, svære migræner.

migraine
Migraines are repeated headache attacks lasting from 4-72 hours, usually described as unilateral, pulsating and moderately or severely intense, andworsened during physical activity. Nausea and vomi-ting are encountered during attacks. Intolerance to light and sound are commonly reported symptoms. One third experiences ‘aura phenomena’, being reversible visual disturbances, sensory disturbances, or possibly motor disturbances. In mild cases rest and quiet surroundings may help, over-the-counter pain medication and possibly migraine medication may be prescribed for attacks. Preventative medication is prescribed due to severe or very frequent attacks of migraine.

spændingshovedpine
Spændingshovedpine er typisk pressende, strammende, båndformet og ofte mild hovedpine, som mange har. Nogle har dog svær, hyppig, eventuelt kronisk invaliderende spændingshovedpine, hvor der ses betydelig ømhed af muskulatur (nakke- og tyggemuskler), forværret under anfald. Modsat migræne ses ikke forværring ved fysisk aktivitet, ikke kvalme eller opkastning, kun én af to: lysskyhed eller støjoverfølsomhed. Behandling: ved lette tilfælde ofte kun behov for at tilegne sig information, evt. ved læge/fysioterapeut, evt. holdningskorrektion, aktive øvelser, psykologisk stress-/søvn-/smertehåndtering. Milde smertestillende i afgrænsede perioder i samråd med egen læge. Kronisk spændingshovedpine: evt. behov for forebyggende medicin, typisk amitriptylin, imipramin, mirtazapin og venlafaxin, som er smertereducerende, antidepressiv medicin.

Tension-type headache
Tension-type headache is common, usually mild, infrequent, however frequent, chronic and severe forms exist, eventually accompanied by tender muscles in neck and jaw (pericranial tenderness), being more prominent during headache attacks. No worsening of headache during physical activity (e.g. walking/climbing stairs), no nausea/vomiting, only one of two: sensitivity to noise or to light during headaches. Treatment: in mild cases information, psychological stress/pain management, posture correction, active exercises, trigger-avoidance. Temporarily, the usage of mild over-the-counter analgesics (certain NSAIDs, paracetamol/Acetaminophen, ASA) and in chronic form preventative antidepressants, like amitriptylin and mirtazapine, venlafaxin are prescribed.

horton hovedpine

Klyngehovedpine (Horton Hovedpine), intens, ensidig hovedpine, 15-180 min., omkring øjet, tindingen, næsen føles tæt, næsebor løber, øjet rødsprængt, løber i vand, pupillen mindre, uro i kroppen, går omkring. Årsag til klyngehovedpine ukendt. Klynger varer ofte 4-12 uger, og pauser mellem klyngeperioder varer uger, evt. år. Hovedpineanfaldene optræder ofte på samme tidspunkt, fx aften/nat og ofte flere anfald per døgn. Ved anfald: ilt på maske, sumatriptan-indsprøjtning (Imigran™). Triptaner som tablet/næsespray mindre effektive, ergotamin, tablet eller næsespray i visse lande. Forebyggende medicin: tablet verapamil, tablet topiramat.

cluster headache
Cluster headache is severe hemicranial headache of 15-180 minutes duration of unknown etiology. The cluster of headache attacks lasts for 4-12 weeks, and reappears regularly at the same time of year. Individual headache attacks (often several per day) occur at the same hours during the day (usually evening/night). Pain is localized around the eye and temple, accompanied by redness of the eye, lacrimation, nasal congestion, rhinorrhea, a small miotic pupil and bodily restlessness. Attacks are treated with hyperbaric oxygen via a mask and subcutaneous injection of sumatriptan (Imigran™) or tablets/nasal spray of a triptan or ergot alkaloid. Prophylactic drugs prescribed during clusters: verapamil and topiramate tablets.

ny daglig, persisterende hovedpine
NDPH er en ny, men vedvarende, typisk pulserende, pressende tindingehovedpine hos personer uden tidligere betydelig hovedpineproblematik, af ukendt årsag. Ved NDPH huskes starttidspunkt eksakt, og inden for et døgn er der udviklet en dagligt optrædende hovedpine af minimum 3 måneders varighed. Ikke forværring ved aktivitet og højst 1 af 3 af følgende symptomer på migræne: lysskyhed, støjoverfølsomhed eller kvalme. Diagnosen NDPH stilles hos en neurologisk hoved- pinespecialist, hvor andre årsager til ny, daglig hovedpine skal udelukkes, fx kronisk migræne, spændingshovedpine, medicin-overforbrugs-hovedpine samt hemicrania continua (en variant af Horton Hovedpine). Medicinsk behandling er ofte uden tilfredsstillende effekt.

new daily persistent headache
NDPH is, from onset, a new but persistent (minimum 3 months’ duration) bilateral pressing/ throbbing headache of usually mild to moderate intensity in persons with no previous headache, who remember the exact time-of-onset. Unlike migraines, no worsening is encountered during physical activity (e.g. walking/climbing stairs). Other causes of daily headache from onset should be excluded (e.g. chronic migraine, chronic tension-type headache, hemicrania continua, post-traumatic headache, medication overuse headache and others). NDPH is diagnosed by a specialist neurologist. Medical treatment using first and second-line preventative headache medication often disappoint in NDPH.

Ansigtssmerter/Trigeminusneuralgi

Trigeminusneuralgi
Trigeminusneuralgi er en halvsidig smertelidelse med ultrakorte, sekunder varende jag i ansigtet svarende til en eller flere nervegrene fra ansigtets følenerve, trigeminus-nerven. Smertejag kan blive ”trigget”, udløst ved f.eks. tygning, vask af ansigtet, tale, tandbørstning, vind, kulde/varme mod kind-område. Skyldes ofte en tæt nerve-kar-kontakt (neurovaskulær kontakt). Debuterer oftest efter 50-års alderen, flest kvinder, relativt sjælden, cirka 250 nye tilfælde i Danmark/år. Forebyggende medicinsk behandling: carbamazepin, oxcarbazepin, lamotrigin. Ved manglende anfaldskontrol eller uacceptable bivirkninger kan flere forskellige typer af neurokirurgisk behandling overvejes (mikrovaskulær dekompression, radiofrekvens ablation, glycerol-blokade).

trigeminal neuralgia
Unilateral pain condition with ultra short-lasting intense/superficial/sharp/stabbing pain along one or more branches of the trigeminal nerve. Pain attacks are triggered by chewing/washing of the face/during eating/speech/toothbrushing/ shaving/cold winds. 250 new cases per year in Denmark, often after the fifth decennium, of female preponderance. Preventative pharmacological treatment: carbamazepine, oxcarbazepine, lamotrigine. Microvascular decompression, radiofrequency ablation, glycerol injections may be necessary neurosurgical treatments if pharmacology does not provide pain relief or produces intolerable adverse events in patients where neurovascular contact ipsilateral to pain has been identified

©2011 Hellemann Designs