HortonForeningen - Danmarks patientforening for hovedpineramte

Hjælp hovedpineramte

Danmarks patientforening for hovedpineramte har brug for private bidrag og gaver. De er nødvendige, hvis vi fortsat skal kunne hjælpe mennesker, der er ramt af foreksempel migræne, selvmordshovedpinen Horton Hovedpine eller af en anden periodevis invaliderende hovedpinesygdom.

Eller..
Bliv medlem og
alle fordelene

Gratis patientrådgivning
Gratis Horton-maske
Gratis Hovedpinepas
Mulighed for psykologhjælp
Mulighed for en bisidderordning
Mulighed for rådgivning på din arbejdsplads eller dit uddannelsessted
Støt forskningen i hovedpinesygdomme
Modtag medlemsbladet Hovedsmerten tre gange årligt
Modtag gratis foldere
Kom til medlemsmøder og deltag i foreningens mange andre aktiviteter

Bestyrelsen

Bestyrelsesmedlemmer:

 

Formand:
Christian Hansen
 

    

Næstformand:
Bent Ove Larsen

Kasserer:
Anette Pedersen

 

Sekretær:
Anne-Line Hellestrup

Karsten Peirup

Didde Hellestrup

Trine Hansen

Bestyrelsessuppleanter:

 

Inga Stenkjær

 

Morten Bjørneboe

  Niels Bogø
 

Henning Stenkjær

  Dorte Kamper


Revision: 

 

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
Havneholmen 29 1561 København V

 

Revisor suppleant:
Kirsten Lundgaard

Hovedsmerten:

 

Ansvarshavende redaktør:
Christian Hansen

Hovedsmerten modtager artikler om alle hovedpinesmerter, da vi som patientforening gerne vil tilvejebringe mest mulig viden om de forskellige hovedpinesygdomme. Indlæg og artikler til bladet sendes på E-mail til eller med brev til:

Horton Hovedpineforening
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup.

©2011 Hellemann Designs