HortonForeningen - Danmarks patientforening for hovedpineramte

Hjælp hovedpineramte

Danmarks patientforening for hovedpineramte har brug for private bidrag og gaver. De er nødvendige, hvis vi fortsat skal kunne hjælpe mennesker, der er ramt af foreksempel migræne, selvmordshovedpinen Horton Hovedpine eller af en anden periodevis invaliderende hovedpinesygdom.

Eller..
Bliv medlem og
alle fordelene

Gratis patientrådgivning
Gratis Horton-maske
Gratis Hovedpinepas
Mulighed for psykologhjælp
Mulighed for en bisidderordning
Mulighed for rådgivning på din arbejdsplads eller dit uddannelsessted
Støt forskningen i hovedpinesygdomme
Modtag medlemsbladet Hovedsmerten tre gange årligt
Modtag gratis foldere
Kom til medlemsmøder og deltag i foreningens mange andre aktiviteter

Medicinsk behandling

Der er to behandlingsprincipper: Anfaldsmedicin, der tages når selve anfaldet bryder igennem. Forebyggende medicin der tages fast, så anfaldene enten ikke bryder igennem, eller bliver væsentlig mildere. Den forebyggende behandling skal kun tages i Hortonperioderne.

Anfaldsbehandling

Den mest effektive anfaldsbehandling er Imigran injektion, Zomig næsespray. 75% er smertefri inden for 15 minutter efter injektionen. Den er fremstillet ligesom en insulinpen, der kan bruges af patienten selv. Når Imigran-injektionen har virket, bryder det samme anfald ikke igennem igen. Imigran næsespray foretrækkes af enkelte Hortonpatienter. Der må højst tages 2 doser Imigran i døgnet. For patienter med flere daglige anfald vil det være væsentligt at undgå et daglig forbrug af Imigran ved anvendelse af anden medicin, se under forebyggende medicin.

Inhalation af ren Ilt er en anden effektiv anfaldsbehandling. Der skal anvendes 7 liter ilt pr. minut. Ilten inhaleres igennem en løs ansigtsmaske, der skal dække næse og mund. 75% opnår lindring efter 15 - 20 minutters inhalation. Det samme anfald kan bryde igennem igen efter inhalationen er ophørt. Ilt kan anvendes hver gang, der er anfald. Iltapparatur ordineres normalt via den lokale neurologiske afdeling eller praktiserende neurolog. Iltleverandøren varierer fra amt til amt. Behandlingen er uden udgift for patienten.

Mange Hortonpatienter anvender både Imigran, Zomig næsespray og ilt: Imigran ved anfald uden for hjemmet, og ilt når man er hjemme i nærheden af iltapparaturet som er for stort til transportere rundt. De små iltflasker der kan transporteres, indeholder kun ilt til få anfald.

Alle former for håndkøbsmedicin er uden effekt, det samme gælder i de fleste tilfælde også receptpligtig smertestillende medicin, også morfinpræparater.

Forebyggende medicin

Verapamil er det mest effektive forebyggende middel, og det tåles godt af de fleste Hortonpatienter. Det virker på både den periodiske og kroniske form for Hortons hovedpine. De fleste skal have 320 mg i døgnet, fordelt på 4 doser. Depotpræparater er ikke ligeså effektive som almindelige tabletter Verapamil.

Tidligere anvendte man også Lithium, Deseril og Prednison, men disse stoffer anvendes kun i ringe omfang i dag, dels pga. mange bivirkninger, dels da Verapamil i kombination med anfaldsbehandling i de fleste tilfælde er effektivt. Imigran har ingen forebyggende effekt.

Forebyggende behandling skal opretholdes, indtil der ikke har været gennembrud af anfald i 14 dage. Derefter kan medicinen forsøges nedtrappet i løbet af en uges tid.

©2011 Hellemann Designs